Privacy beleid

One Bill Global, verder afgekort met OBG, begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren. We handelen conform de eisen van de verschillende wetgevingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming die van toepassing zijn in de landen waar we actief zijn.

Deze privacyverklaring legt uit hoe we Persoonsgegevens van onze klanten, OBG-Advisors, sollicitanten en bezoekers van een kantoor of de Website (gezamenlijk ‘u’ en ‘uw’) verzamelen, gebruiken en delen. Het legt ook uw rechten uit met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat niet alle hoofdstukken voor u even relevant of van toepassing hoeven zijn – afhankelijk van de omstandigheden. Als u bijvoorbeeld bezoeker van een kantoor bent, dan is hoofdstuk ‘Uw keuzes qua marketing’ in principe niet op u van toepassing omdat we normaliter geen direct marketing sturen naar bezoekers van een kantoor.

Lees a.u.b. deze privacyverklaring aandachtig door voordat u gebruik maakt van onze Website of Apps en/of uw Persoonsgegevens verstrekt.

One Bill Global NV en haar dochterondernemingen en aan haar verbonden ondernemingen (‘One Bill Global’, ‘OBG‘, ‘we/wij‘, ‘ons‘ en ‘onze‘) zijn een internationale groep bedrijven en bieden diensten aan via een een netwerk van onafhankelijke distributeurs (‘OBG-Advisors‘).

Afhankelijk van hoe u met ons in aanraking komt, worden uw Persoonsgegevens door verschillende entiteiten van OBG en/of voor verschillende doelen verwerkt. U vindt hier de lijst met de entiteiten van OBG die optreden als verwerkingsverantwoordelijken voor uw Persoonsgegevens. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, uw Persoonsgegevens willen bijwerken of uw rechten willen uitoefenen zoals onderstaand beschreven, neem dan contact op met het Privacy Team.

Met Persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld die direct of indirect verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon of, indien van toepassing, een rechtspersoon. Persoonsgegevens kunnen een naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, IP-adres, creditcardinformatie, voorkeuren, leeftijd, geslacht, beroep, etc. bevatten.

De Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we dat doen is afhankelijk van hoe u met ons in aanraking komt. Bent u klant, dan is het mogelijk dat we andere gegevens verzamelen dan wanneer u bijvoorbeeld OBG-Advisor bent. Hieronder vindt u algemene uitleg over onze activiteiten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens. Wilt u echter onze activiteiten en doelen met betrekking tot gegevensverwerking bekijken op interactie-niveau, raadpleeg dan hier onze lijst ‘Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?’. Deze lijst bevat informatie over verwerkingsactiviteiten per categorie betrokkenen.

3.1 Categorieën persoonsgegevens

Algemene categorieën Persoonsgegevens die we verzamelen zijn:

 • Contactgegevens: zoals naam, titel, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Biografische informatie: zoals geslacht, geboortedatum, nationaliteit, een foto of video’s met uw afbeelding, beroep en informatie over uw gezinsleven (behalve bijzondere categorieën gegevens) waaronder het gezin, de kinderen, hobby’s en interesses.
 • Identificatiegegevens: zoals paspoortnummer, nationaal identificatienummer, rijksregisternummer en overige identificatiegegevens en documenten en fotokopieën van de voornoemde identificatiedocumenten, voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.
 • Registratiegegevens: zoals nieuwsbriefinschrijvingen, aanmeldingen voor evenementen/incentive-reizen, abonnementen, downloads en gebruikersnamen/wachtwoorden, gegevens die gevraagd zijn op aanmeld- of registratieformulieren en aanverwante informatie zoals feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Facturatie- en financiële gegevens: zoals bankgegevens, gegevens van krediet-/debetkaarten, kopieën van bankrekeningafschriften en alle informatie die nodig is om betalingstransacties te verifiëren en/of te verwerken.
 • Product- en dienstinformatie: zoals uw aankoopgeschiedenis, informatie over producten & diensten die we aan u verkocht hebben, voorkeursproducten en -diensten, gebruiksinformatie van de producten en diensten.
 • Gegevens over uw gebruik van OBG IT-systemen en apparatuur wanneer u OBG Advisor bent.
 • Overige gegevens: alle andere Persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt. Als u bijvoorbeeld kiest om ons Persoonsgegevens van uw gezinsleden te verstrekken bij het contact met onze klantenservice.

3.2 De persoonsgegevens die we over u verzamelen en waarom

3.2.1 Als klant

 • Als u een OBG aanmaakt of aanvraagt, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens, wat biografische informatie en overige relevante gegevens, evenals uw communicatievoorkeuren.
 • Als u producten of diensten van OBG of via OBG aankoopt, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens, facturatie- en financiële gegevens en overige relevante informatie.
 • Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en/of voor één van onze online diensten, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens en overige relevante gegevens waaronder aanmeldgegevens en uw communicatievoorkeuren.
 • Als u onze OBG customer app gebruikt, dan vragen we u om gegevens die betrekking hebben op de app.
 • Als u anderszins met OBG communiceert, bijvoorbeeld door contact op te nemen met onze klantenservice. In dat geval verzamelen we de Persoonsgegevens die u ons op eigen initiatief verstrekt en alle Persoonsgegevens die we nodig hebben om uw vraag te beantwoorden.

3.2.2 Als OBG-Advisor

 • Als u zich aanmeldt om OBG-Advisor te worden, dan verzamelen of vragen we uw financiële en zakelijke gegevens en overige relevante gegevens waaronder bijvoorbeeld identificatiegegevens en extra biografische informatie.
 • Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en/of voor één van onze online diensten, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens en overige relevante gegevens waaronder aanmeldgegevens, en ook uw communicatievoorkeuren.
 • Als u zich aanmeldt om deel te nemen aan één van onze evenementen/incentive-reizen, dan verzamelen of vragen we de contactgegevens van u en uw gast, identificatiegegevens en overige relevante gegevens waaronder biografische informatie, aanmeldgegevens en facturatie- en financiële gegevens.
 • Als u onze OBG Advisor app gebruikt, dan vragen we u om gegevens die betrekking hebben op de app.
 • Als u een ongewenst voorval meldt, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens evenals informatie omtrent het ongewenste voorval. Mogelijk betreft dat gezondheidsgegevens.
 • Als u IT-systemen of apparatuur van ons bedrijf gebruikt, dan kunnen we gegevens verzamelen die betrekking hebben op uw gebruik van dergelijke apparatuur.
 • Als u anderszins met OBG communiceert, bijvoorbeeld door contact op te nemen via diverse communicatiekanalen. In dat geval verzamelen we de Persoonsgegevens die u ons op eigen initiatief verstrekt en alle Persoonsgegevens die we nodig hebben om een vraag te beantwoorden.

3.2.3 Als sollicitant

 • Als u bij ons solliciteert, dan vragen wij u om gegevens die betrekking hebben op uw sollicitatie zoals uw naam, contactgegevens, arbeidsverleden en opleidingsachtergrond.
 • Als u anderszins met OBG communiceert, bijvoorbeeld door contact op te nemen via diverse communicatiekanalen, verzamelen we de Persoonsgegevens die u ons op eigen initiatief verstrekt en alle Persoonsgegevens die we nodig hebben om een vraag te beantwoorden.

3.2.4 Als bezoeker van een kantoor

 • Als u één van onze gebouwen bezoekt, dan kunnen we gegevens verzamelen die nodig zijn om u te identificeren en de nodige beveiligingscontroles uit te voeren, bijvoorbeeld uw naam en de naam van uw bedrijf. We kunnen eveneens beelden van bewakingscamera’s verzamelen zodat we u kunnen identificeren.

3.2.5 Als bezoeker van een website

 • Als u onze Website bezoekt of onze Apps gebruikt, dan verzamelen, bewaren en gebruiken we automatisch technische gegevens over uw apparatuur en uw interactie met onze Website en Apps (‘Algemene Informatie’). Deze Algemene Informatie wordt met behulp van verschillende cookies en andere technische middelen vanuit uw computer of uw persoonlijke apparaat naar ons gestuurd. Sommige webbrowsers kunnen ‘do-not-track’-signalen sturen naar Websites waarmee de browser communiceert. Onze Websites reageren momenteel niet op deze ‘do-not-track’-signalen.

Consulteer hieronder onze cookie policy voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en hoe u die kunt uitschakelen.

Uw Persoonsgegevens aan ons verstrekken is niet verplicht. Het is echter mogelijk dat we de bepaalde diensten niet kunnen leveren als u ervoor kiest uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

3.3 Uw plichten

We verwachten dat u ons uitsluitend Persoonsgegevens over uzelf verstrekt. Verstrekt u ons ook Persoonsgegevens van anderen, dan dient u ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op het feit dat u dergelijke informatie aan ons verstrekt en om ons, waar nodig, toestemming te geven om deze informatie te gebruiken, te verwerken en over te dragen. Met name – en onder voorbehoud van de ter plaatse geldende wetten – als u een kredietkaart gebruikt die niet op uw naam staat, dan bevestigt u dat de kredietkaarthouder ingestemd heeft met het gebruik van zijn/haar kredietkaart voor uw aankoop en ermee akkoord gaat dat OBG zijn/haar Persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en bekendmaken om uw aankoop te verwerken.

We verwachten ook dat de Persoonsgegevens die u ons verstrekt correct zijn en dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt als uw Persoonsgegevens bijgewerkt moeten worden.

3.4 Persoonsgegevens die we via derden verzamelen

De meeste Persoonsgegevens die we over u verzamelen betreft informatie die u ons rechtstreeks verstrekt. In voorkomend geval kunnen we ook Persoonsgegevens over u ontvangen van:

 • OBG-Advisors
 • Mensen die ons uw Persoonsgegevens verstrekken (bijvoorbeeld uw gezinsleden)
 • Regelgevende instanties
 • Andere bedrijven die diensten aan ons leveren

Sommige van deze bronnen van derden kunnen openbaar beschikbare informatiebronnen bevatten.

3.5 Minderjarigen

OBG verkoopt niet rechtstreeks producten of diensten aan kinderen, en OBG-Advisors mogen niet minderjarig zijn.

Minderjarigen mogen de Website alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

We verzamelen of verwerken op geen enkele manier bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en richten onze diensten, Website of Apps niet op jongeren onder de 18 jaar. Als u denkt dat een kind waar u verantwoordelijk voor bent, ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, dan raden we u ten zeerste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen. Samen met u zullen we dan alles in het werk stellen om dat te verhelpen.

Als u uw kind aanmeldt voor een evenement of incentive-reis van OBG, dan verwerken we de Persoonsgegevens van uw kind zodat hij/zij het evenement of de incentive-reis kan bijwonen. Mocht het m.b.t. uw kind nodig zijn een bijzondere categorie Persoonsgegevens te verwerken voor het evenement, dan zullen we uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor vragen.

We verwerken uw Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving: (i) om onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u na te komen, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met u, (ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) als het in ons gerechtvaardigd zakelijk belang is om uw Persoonsgegevens te gebruiken, of (iv) op basis van uw toestemming. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten onze bedrijfsactiviteiten en het evalueren en verbeteren van onze organisatie, het voorkomen van en onszelf en anderen beschermen tegen fraude, ongeoorloofde transacties, claims en andere aansprakelijkheden, en zorgen voor naleving van zowel het bedrijfsbeleid als industrienormen. Voor bedrijven zoals OBG met wereldwijde bedrijfsactiviteiten wordt de verwerking van uw Persoonsgegevens voor interne administratieve doeleinden doorgaans ook als een gerechtvaardigd belang beschouwd. Zoals bij wet vereist, hebben we onze gerechtvaardigde zakelijke belangen zorgvuldig afgewogen tegen uw rechten inzake gegevensbescherming. Mocht u meer informatie willen over deze afweging, neem dan contact op met het Privacy Team.

Hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken is afhankelijk van wie u bent en hoe u met ons in aanraking komt. Hierboven vindt u een lijst met manieren waarop we Persoonsgegevens gebruiken en op welke gronden we ons daarbij baseren.

We verwerken bijzondere categorieën van Persoonsgegevens (zoals ras, etniciteit of gezondheid gerelateerde gegevens) uitsluitend in bijzondere gevallen en wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat (bijvoorbeeld uw uitdrukkelijke toestemming).

Mocht u vragen hebben over hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en verzamelen, neem dan contact op met het Privacy Team.

5.1 Persoonsgegevens delen

We kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan:

 • andere entiteiten van OBG, inclusief hun bestuurders, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers, voor operationele, beheersmatige, administratieve, toezichthoudende of evaluatieve of educatieve doelen.
 • advocaten, auditors, financiële adviseurs en andere externe dienstverleners in verband met hun diensten aan OBG.
 • leveranciers en dienstverleners – inclusief maar niet beperkt tot – dienstverleners voor leveringen en verzendingen, aanbieders van telecommunicatie- en betaaldiensten, organisatoren van evenementen, reisbureaus en verzekeringsmaatschappijen.
 • een derde partij, mocht het zo zijn dat OBG alle of een deel van haar activa aan een dergelijke derde verkoopt, daarmee fuseert of erdoor overgenomen wordt.
 • alle desbetreffende regelgevende instanties, overheidsinstanties en -organen of andere relevante instanties, autoriteiten of organen en toezichthouders van de industrie, evenals iedereen aan wie OBG krachtens wetten, voorschriften of verordeningen, juridische procedures of geschillenbeslechting gedwongen, verplicht of gemachtigd wordt om deze informatie bekend te maken.
 • iedereen die handelt uit hoofde van een gerechtelijk bevel van een bevoegde rechtsmacht of een vergelijkbare juridische procedure.

Als u OBG-Advisor of klant bent, dan kunnen we uw Persoonsgegevens bovendien overdragen aan uw upline OBG-Advisors en/of sponsors mochten wij bepalen dat zulks nodig is om een goede upline-ondersteuning te waarborgen of voor educatieve doeleinden van OBG-Advisors.

In dergelijke gevallen zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle externe ontvangers redelijke beveiligingsmechanismen hebben geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen.

We maken uw Persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun eigen direct marketing.

5.2 Persoonsgegevens overdragen

We dragen Persoonsgegevens over aan andere rechtsgebieden voor zover nodig voor de doelen die beschreven staan in deze privacyverklaring, inclusief naar rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als het rechtsgebied waarin uw Persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld zijn.

Wanneer we uw Persoonsgegevens overdragen aan andere landen, dan beschermen we die gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring en conform de toepasselijke wetgeving. Waar nodig volgens de toepasselijke wetgeving, gaan we bindende contractuele verplichtingen aan met de ontvanger van de gegevens om uw rechten inzake gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien zullen we, waar nodig volgens de toepasselijke wetgeving, alle gegevensdoorgiften en/of mechanismen voor gegevensdoorgiften melden bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

We beschermen uw Persoonsgegevens en treffen fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ze te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade.

We werken vooral met gegevensnetwerken die beschermd zijn door firewalls en systemen ter beveiliging van wachtwoorden die standaard zijn in de industrie. We maken ook gebruik van Transport Layer Security (TLS) om de doorgifte van uw Persoonsgegevens te beschermen. Alleen bevoegde personen krijgen toegang tot deze informatie voor een rechtmatig bedrijfsdoel.

Bovendien is de toegang tot uw Persoonsgegevens beperkt tot personeel en dienstverleners die hiervan op de hoogte moeten zijn.

Hoewel we ernaar streven onze systemen, locaties, activiteiten en informatie te allen tijde te beschermen tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik, wijzigingen en openbaarmaking, als gevolg van de inherente aard van het internet als open, wereldwijd communicatiemiddel en overige risicofactoren, kunnen we niet garanderen dat informatie – tijdens de doorgifte of wanneer die opgeslagen staat op onze systemen – absoluut veilig is tegen inbreuken van anderen.

Mocht u vragen hebben over hoe we uw Persoonsgegevens beschermen, neem dan contact op met het Privacy Team.

6.1 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang dat nodig is om de verwerkingsdoelen te verwezenlijken die hierboven vermeld staan onder ‘De Persoonsgegevens die we over u verzamelen en waarom’. Dit betekent bijvoorbeeld dat we uw Persoonsgegevens niet langer bewaren als onze (contractuele) relatie met u eindigt, tenzij langer bewaren toegestaan of vereist is volgens de toepasselijke wetgeving.

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en bewaren. Die zijn:

 • Recht op rectificatie. U heeft het recht om ons te verzoeken eventuele onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens die we over u verwerken, te corrigeren.
 • Recht op wissing. U heeft het recht om ons te verzoeken dat we Persoonsgegevens die we over u verwerken onder specifieke voorwaarden verwijderen.
 • Recht op het intrekken van toestemming. Als u ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, dan heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dat heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór intrekking gebaseerd was op uw toestemming. Dit omvat situaties waarin u zich wilt afmelden voor marketingboodschappen die u van ons ontvangt.
 • Recht op inzage. Behoudens bepaalde uitzonderingen heeft u recht op inzage en het recht ons een kopie van de Persoonsgegevens die we over u verwerken te vragen. Die kopie verstrekken we vervolgens elektronisch en/of schriftelijk, of mondeling mits toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Waar toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, kunnen wij u een redelijke vergoeding in rekening brengen voor dit verzoek tot inzage.
 • Recht op beperken van de verwerking. U heeft het recht ons te verzoeken om het verwerken van uw Persoonsgegevens onder specifieke voorwaarden te beperken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht ons te verzoeken dat we de Persoonsgegevens die we over u hebben onder specifieke voorwaarden overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar. Als de wettelijke rechtvaardiging voor het feit dat wij uw Persoonsgegevens verwerken ons rechtmatig belang is, dan heeft u het recht bezwaar te maken tegen die verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Wij geven gehoor aan uw verzoek, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of als we de gegevens moeten blijven verwerken voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

Als we uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, dan heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen die verwerking – waaronder ook profilering voor zover dat verband houdt met direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing, dan verwerken we uw Persoonsgegevens niet langer voor dat doel.

U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met het Privacy Team. We reageren op uw al uw verzoeken om de bovenstaande rechten van u als betrokkene uit te oefenen binnen de periode zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving. Naar eigen goeddunken kunnen we u vragen uw identiteit te bevestigen voordat we u de gevraagde informatie verstrekken. Zo weten we zeker dat uw Persoonsgegevens alleen aan u verstrekt worden. Wellicht kunnen we uw verzoek niet inwilligen als u besluit ons niet de Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om tegemoet te komen aan uw verzoek. Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw verzoek behandeld hebben of als u van mening bent dat we de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming geschonden hebben, dan kunt u een klacht of vordering indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld bij de toezichthoudende autoriteit van het land waarin u woont).

U bepaalt of u direct marketing van ons wilt ontvangen (die we bijvoorbeeld elektronisch verzenden, zoals promotionele e-mails). In bepaalde markten moet u ons toestemming geven voordat u marketingboodschappen ontvangt. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om een vakje aan te vinken om aan te geven dat u ‘promotionele e-mails wilt ontvangen’ wanneer u zich aanmeldt als nieuwe klant of OBG-Advisor. In alle markten kunt u ervoor kiezen om dergelijke boodschappen nooit te ontvangen. Als u niet langer marketingboodschappen wilt ontvangen, op een mailinglijst wilt blijven staan waarop u zich eerder geabonneerd heeft of nog andere marketingboodschappen wenst te ontvangen, volg dan de afmeldlink in de betreffende boodschap of neem contact op met het Privacy Team.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We stellen u op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen door die hier te publiceren of door u op de hoogte te stellen via andere geschikte communicatiekanalen die we normaliter met u gebruiken. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden – tenzij anders aangegeven – onmiddellijk van kracht nadat ze op deze Website gepubliceerd zijn. De privacyverklaring is voor het laatst herzien op 1 januari 2021.

Algemene voorwaarden

One Bill Global of OBG is de commerciële benaming van One Bill Global NV, Park Lane – Culliganlaan 2F – 1831 Diegem, ondernemingsnummer BE0728476730.

Aansluiting – een telefonische en of andere aansluiting die het mogelijk gebruik te maken van de dienst.

Consument – in de zin van artikel I.1.2 van het wetboek van economisch recht: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels- ,bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

​Klant – de natuurlijke meerderjarige persoon of rechtspersoon (zowel in de hoedanigheid van Consument als in de hoedanigheid van handelaar), met wie de Overeenkomst wordt gesloten.

Overeenkomst – de contractuele relatie tussen de Klant en OBG die wordt beheerst door de volgende documenten:

 1. aanvraagformulier (papier of digitaal) en eventuele bijlagen
 2. de dienst-specifieke voorwaarden
 3. het privacy-beleid
 4. de algemene voorwaarden. Afhankelijk van de dienst komt daarbij nog
 5. de “acceptable use policy”
 6. de voorwaarden van de My OBG-applicatie

Partij(en) – OBG en/of de Klant.

Prijslijst de prijslijst, beschikbaar op de website van OBG (www.onebillglobal.com), vermeldt alle prijzen voor de prestaties van OBG.

WER – het Wetboek van economisch recht, boek VI over marktpraktijken en consumentenbescherming.

De contractuele relatie tussen de Klant en OBG wordt uitsluitend beheerst door de Overeenkomst. Ingeval van tegenstrijdigheid hebben de documenten die de Overeenkomst vormen uitmaken in de hierna vermelde volgorde voorrang op elkaar:

 1. Het aanvraag formulier en eventuele bijlagen;
 2. De dienst specifieke voorwaarden;
 3. Het privacy beleid;
 4. De algemene voorwaarden;
 5. De “acceptable use policy”;
 6. De voorwaarden van de My OBG-applicatie.

Tenzij en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Elk onderdeel maakt integraal deel uit van de Overeenkomst. De dienst-specifieke voorwaarden, het privacy-beleid, de algemene voorwaarden, de acceptable use policy en de voorwaarden van de My OBG-applicatie zijn raadpleegbaar via de website www.onebillglobal.com.

De Klant zal OBG de informatie verstrekken die OBG nodig acht om de Overeenkomst te sluiten, in het bijzonder het e-mailadres van de Klant dat hij zal gebruiken in het kader van de contractuele relatie met OBG. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij aan OBG verstrekt. Hij moet OBG onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging in de verstrekte gegevens.

OBG behoudt zich het recht voor om de levering van de Dienst te weigeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om één van de volgende redenen:

 • de Klant komt zijn verplichtingen niet na, waartoe hij gehouden is op grond van een ander contract met OBG of aan een van de vennootschappen van de groep waartoe OBG behoort;
 • in geval van bewezen fraude of ernstige twijfel over de solvabiliteit van de Klant;
 • de Klant verstrekt geen legitiem document waarmee OBG hem kan identificeren;
 • de Klant weigert het door OBG gevraagde voorschot te betalen;
 • de infrastructuur van de Klant of het netwerk van OBG ondersteunt de levering van de Dienst niet of moeilijk, om technische of andere redenen.

De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Partijen.

Wijzigingen of aanvullingen aan de Overeenkomst gelden slechts na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van OBG.

Het niet uitoefenen door OBG van één van haar rechten, of een gedeelte hiervan, zoals bepaald in de Overeenkomst, kan nooit worden beschouwd als een afstand van de uitoefening van dergelijk recht of een gedeelte ervan.

Indien een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal geïnterpreteerd worden in een betekenis die zo dicht mogelijk aanleunt bij de economische betekenis en het doel van deze bepaling.

De prijzen, zoals gespecificeerd in de tarieven of in andere contractuele documenten, zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld, en zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen inzake btw en/of andere (verkoop)belastingen, (nieuwe) vergoedingen en rechten van welke aard ook, die worden ingevoerd gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

De Klant kan op het aanvraagformulier de betalingswijze kiezen waarmee hij de bedragen verschuldigd aan OBG zal betalen (a) via een aan OBG gerichte domiciliëringsopdracht bij een Belgische bank of een buitenlandse bank die deel uitmaakt van de SEPA-zone (b) via overschrijving, debet of credit kaart.

 1. De facturatie gebeurt aan de hand van een elektronische aanrekening die de Klant per e- mail ontvangt en steeds kan raadplegen in zijn app/klantenzone.
 2. De Klant die over een btw-nummer beschikt, kan op het aanvraagformulier aangeven een factuur te willen ontvangen (elektronisch). De factuur blijft beschikbaar voor raadpleging in de app/klantenzone.
 3. Aanrekeningen en facturen (i.g.v. btw-nummer) bevatten een overzicht van de aangerekende posten. Wenst de Klant detailinformatie, dan kan hij deze consulteren in de app/klantenzone.

Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na datum op de aanrekening of de factuur, tenzij anders bepaald op de aanrekening/factuur of in de dienst specifieke voorwaarden. Indien de Klant voor een domiciliëringsopdracht gekozen heeft, dan zal OBG deze op dag 2 na datum op de aanrekening/factuur aanbieden bij de bank.

De betaling zal vrij zijn van enige schuldvergelijking, zonder dat deze bepaling een inbreuk kan uitmaken van artikel VI.83.16 van de WER.

In geval van niet-betaling van een bedrag op de vervaldag stuurt OBG een herinnering naar de Klant. De eerste herinnering is gratis. De volgende herinneringen geven aanleiding tot het aanrekenen van administratieve kosten van maximum € 15 per herinnering (€ 7,5 voor de tweede herinnering en € 15 voor de derde herinnering). Na het verzenden van 3 herinneringen, kan OBG de dienst beperken tot een minimumdienst na een schriftelijk waarschuwingsbericht. Bij aanhoudende niet betaalde facturen, zal OBG overgaan tot de volledige onderbreking van de dienst.
Elke op de vervaldag onbetaalde en onbetwiste aanrekening of factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke intrest op het verschuldigde bedrag, berekend op dag-basis, vanaf de vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragen. Wanneer OBG de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zal een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale openstaande bedrag met een minimum van € 60 in rekening worden gebracht, naast de verhaalbaarheid ten laste van de Klant van alle uitgevoerde deurwaarder- en gerechtelijke kosten noodzakelijk n.a.v. de wanbetaling of late betaling.

Indien de Klant die zijn aansluiting gebruikt voor niet-professionele doeleinden een vordering heeft tegenover OBG, heeft de Klant recht op datzelfde bedrag ingeval OBG in gebreke zou blijven opdracht tot terugbetaling te geven ten gevolge van de gerechtvaardigde vraag om terugbetaling ingediend door de Klant.

De aanrekening of factuur wordt door OBG geldig verzonden naar de Klant. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan OBG, binnen de 30 kalenderdagen na datum op de aanrekening/factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de aanrekening of factuur en wordt het betreffende bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe OBG onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van bankinstelling voor zover domiciliëring van toepassing is).

In geval van betwisting van de hoeveelheden toegepast bij de prijsberekening, gelden de door OBG gehanteerde gegevens, meetwijzen, en berekeningswijzen als afdoend bewijs en dit tot bewijs van het tegendeel door de Klant.

De duurtijd van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de dienst-specifieke voorwaarden of het aanvraagformulier. De Overeenkomst is gesloten de dag van de aanvaarding van de aanvraag geregistreerd door OBG en treedt in werking de dag van de activatie van de Dienst bij de Klant.

De Klant zal daartoe een bevestigingsdocument ontvangen dat op zijn minst zijn naam en adres, het adres van de aansluiting, het oproepnummer van de aansluiting en de prestaties die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken, vermeldt.

 

De Klant kan een Overeenkomst schriftelijk opzeggen op ieder moment, ongeacht of het een Overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur betreft. Indien de Klant zijn Overeenkomst van bepaalde duur binnen de 6 maanden beëindigt, zal er een opzegvergoeding aangerekend worden die gelijk is aan de totale vaste maandelijkse bijdrage van de nog resterende periode tot het einde van de looptijd van 6 maanden. Deze vergoeding is niet onderworpen aan btw. Indien de Klant een datum specifieert waarop hij zijn Overeenkomst wenst te verbreken, zal OBG in de mate van het mogelijke trachten om de datum van beëindiging die gevraagd wordt door de Klant in haar beëindigingsbrief te respecteren, rekening houdend met de technische kenmerken. OBG stuurt de Klant een bevestiging met de precieze einddatum. Bij gebrek aan een einddatum opgegeven door de Klant zal de Overeenkomst beëindigd worden op basis van een vooropzeg van 30 dagen.

 

Opzeggingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren (e-mail of brief), en moeten gericht worden aan One Bill Global N.V., Culliganlaan 2F – 1831 Diegem. De opzegging moet de (vroegtijdige) einddatum steeds voorafgaan.

Na verwerking van de opzeg, en op het ogenblik van de effectieve deactivering van de dienst, zal OBG een eindafrekening maken, eventueel rekening houdend met de administratieve kost voor de vroegtijdige opzeg, alsook met eventuele variabele kosten van de laatste periode.

Hoewel OBG inspanningen levert om een goede dienstverlening te bieden, geeft OBG geen enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. In het algemeen kan OBG slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove fout (met name een inbreuk op haar wezenlijke verplichtingen) in hoofde van OBG of die van haar medewerkers.

Onverminderd de bepalingen vermeld in de volgende paragrafen kan OBG tegenover de Klant enkel verantwoordelijk zijn voor de fouten begaan bij het leveren van de Dienst. In het algemeen is OBG niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst, noch voor de facturatie ervan wanneer die worden aangeboden door derden en toegankelijk is via haar netwerk, noch voor de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde. OBG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van gesprekken of berichten. Ook niet voor diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer die worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk.

OBG is niet aansprakelijk bij vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar prestaties wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden waarover zij geen controle heeft, die niet te voorzien zijn en die ze niet kon vermijden, zoals onder andere oorlog, oproer, rellen, burgerlijke onrust, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo’s, explosies, sociale conflicten (inclusief conflicten waarbij haar medewerkers zijn betrokken), pandemie, overstromingen, langdurige vorst, brand, onweer of daden van derden.

In geen geval kan OBG, met inbegrip van haar medewerkers, agenten, onderaannemers en leveranciers, aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

 • de keuze, het gebruik en de door de Klant bekomen resultaten m.b.t. de Dienst;
 • de duurtijd tussen aanvraag van de Dienst en diens effectieve levering of Aansluiting, eventuele laattijdige Aansluiting of afwijzing van de aanvraag van de Dienst;
 • kosten, vergoedingen of schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te voeren;
 • een inbreuk door de Klant op wettelijke bepalingen;
 • alle mogelijke schade met betrekking tot informatie, computerbestanden of data die kan ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Dienst, van het netwerk en van de uitrusting betreffende de Dienst door de Klant. OBG kan aansprakelijk worden gesteld als de Klant overlijdt of lichamelijke schade lijdt ten gevolge van een fout of een nalatigheid van OBG. De bepalingen voorzien hieronder zijn in dit geval niet van toepassing.

OBG kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos personeel of voor enige provisie, zelfs indien OBG op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.

De Klant zal OBG vrijwaren van alle kosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures ten gevolge van vorderingen van derden in verband met handelingen van de Klant.

In alle gevallen waarin OBG op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Klant (zie artikel hierboven), is de totale aansprakelijkheid van OBG beperkt tot het laagste van de hierna vermelde bedragen:

 • 2.500 EURO of
 • vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan OBG werden verricht in een periode van twaalf (12) maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van OBG.

Alleen de Klant is aansprakelijk tegenover OBG voor het gebruik van de aansluiting.

De Dienst maakt het voor de Klant mogelijk te communiceren met de hulpdiensten door de overeenstemmende nummers van de hulpdiensten te vormen. De Klant dient ervoor te zorgen dat de oproepen naar de hulpdiensten gebeuren via een lijn waarvan het fysieke adres overeenstemt met het reële adres van de oproeper. Zo niet, kan OBG de oproeper niet correct lokaliseren en kan zij geenszins aansprakelijk worden gesteld, noch voor het sturen van de hulpdiensten naar een verkeerd adres, noch voor de daaruit voortvloeiende directe en/of indirecte schade.

OBG behoudt zich het recht voor om van de Klant een zekerheidsstelling te eisen die niet hoger mag zijn dan 20% van de waarde van de Overeenkomst, in de volgende gevallen: indien de Klant onbetaalde opeisbare schulden heeft bij OBG, indien OBG een uitzonderlijke toename van het verbruik van de Klant vaststelt of wanneer de inlichtingen die de Klant heeft verstrekt onvolledig zijn of de controles hierop het rechtvaardigen. Onder de waarde van de Overeenkomst dient te worden verstaan: de totale som die volgens de Overeenkomst door de Klant aan OBG verschuldigd is of zou zijn gedurende een opeenvolgende periode van 12 maanden en dit bij normale uitvoering van de Overeenkomst. Deze zekerheidsstelling wordt aan de Klant terugbetaald, verhoogd met de wettelijke intresten wanneer de situatie van de Klant rechtgezet wordt of op het einde van de Overeenkomst.

OBG heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven van de Overeenkomst en/of de Dienst te wijzigen. De wijzigingen worden met alle aangewezen middelen (bv per post, e-mail) aan de Klant bekend gemaakt uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan. De Klant heeft het recht om zonder boete de Overeenkomst op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen, indien hij de wijzigingen niet aanvaardt en in geval van tariefverhoging, uitgezonderd in geval van verhoging die gelinkt is aan de index van de consumptieprijzen, uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op ontvangst van de eerste aanrekening/factuur na de inwerkingtreding van de wijzigingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd dienen de nog verschuldigde bedragen ten laatste op datum van de beëindiging betaald te zijn.

OBG mag haar prijzen eenmaal per jaar herzien en aanpassen in de loop van de maand januari, op basis van de index van de consumptieprijzen.

Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die een Partij lijdt als de andere Partij zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, met uitzondering van verbintenissen tot de betaling van een geldsom, niet uitvoert ten gevolge van een situatie van overmacht.

 

Met overmacht worden gelijkgesteld: onvoorziene omstandigheden die van die aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de andere Partij kan worden gevergd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel exhaustief is: stakingen, bedrijfsblokkades, epidemies, pandemies contractbreuk of voorraadtekort door leveranciers van OBG, natuurrampen en wettelijke of administratieve beperkingen.

Geen Partij mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan derden, tenzij na voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze toestemming kan niet op onredelijke wijze geweigerd worden en is niet vereist in geval van een overdracht aan een gelieerde onderneming of in geval van samensmelting of reorganisatie van de overdragende Partij.

OBG behoudt zich het recht voor onderaannemer(s) te belasten met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst zonder zich te onttrekken aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant.

OBG heeft in onderstaande gevallen, het recht de Overeenkomst te schorsen (en dus de levering van de Dienst te onderbreken), na het opsturen van een ingebrekestelling waaraan geen gunstig gevolg werd gegeven:

 • bij niet-betaling door de Klant op één enkele vervaldag;
 • in geval van niet-naleving door de Klant van enige andere contractuele verplichting;
 • ingeval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken;
 • in geval van uitzonderlijke toename van het verbruik van de Klant. Tot re-activatie kan worden overgegaan indien de Klant binnen een door OBG gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor re-activatie heeft voldaan.

OBG heeft het recht de Overeenkomst van rechtswege te ontbinden (en dus de levering van de Dienst definitief stop te zetten) zonder enige ingebrekestelling, zonder afbreuk te doen aan de plicht van de Klant tot betaling van de verschuldigde bedragen en onverminderd haar recht op schadeloosstelling:

 • ingeval de fouten vermeld in artikel hierboven aanhouden;
 • indien de zekerheidsstelling 6 niet op de door OBG vastgestelde datum is verricht;
 • indien de Klant zich in staat van faillissement, onvermogen, of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of in geval van vereffening of ontbinding door de Klant;
 • indien de Klant een uitstel vraagt aan één of meerdere van zijn schuldeisers;
 • indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
 • in geval van bewijs of ernstige verdenkingen van fraude door de Klant of in geval de Klant valse inlichtingen heeft verstrekt;
 • in geval van abnormale stijgingen van de verbruikskosten van de Klant;
 • in geval van order of bevel van administratieve of rechterlijke macht;

OBG kent de Klant een persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie toe om tijdens de duur van de Overeenkomst alle door OBG desgevallend geleverde software en de daarbij behorende documentatie met betrekking tot de Dienst te gebruiken. OBG en haar eventuele licentiegevers behouden te allen tijde alle rechten, copyright, eigendomsrechten, zowel intellectuele, industriële als andere, en belangen in en met betrekking tot de geleverde software, documentatie en dragers waarop de software en documentatie ter beschikking wordt gesteld, met inbegrip van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die daarmee verband houden.

Het is de Klant niet toegestaan de software en daarbij horende (gebruikers)documentatie te kopiëren anders dan ten behoeve van normale back-up- doeleinden. Bij het maken van back-up-kopijen zal de Klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst onverlet laten.

Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de software en de documentatie zelf aan te brengen of te laten aanbrengen, noch het geheel of delen van de software en documentatie in welke vorm dan ook te verspreiden onder derden.

Door het gebruik van deze software aanvaardt de Klant de specifieke voorwaarden van de licenties die er betrekking op hebben.

Klachten of betwistingen met betrekking tot de door OBG geleverde diensten dienen steeds binnen de 30 kalenderdagen na levering door OBG (in het geval van goederen) en 10 werkdagen na Aansluiting door OBG (in het geval van diensten), schriftelijk gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van OBG. Bij gebreke aan betwisting aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de geleverde diensten en producten. Daarbij door de Klant opgelopen schade die niet binnen diezelfde termijn ter kennis van OBG is gebracht, komt nooit voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder had kunnen vaststellen.

Elke betwisting betreffende de uitvoering of interpretatie van de Overeenkomst moet door de Klant, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van twee (2) jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak van de betwisting.

De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van het contract valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de gewone Belgische rechtbanken.

De Klant erkent dat de e-mail en chat communicatie tussen hem en OBG de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.

In geval van klachten of proceduregeschillen die de Klant niet rechtstreeks met OBG kan oplossen, kan de Klant zich steeds richten tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Bruxelles (tel 02/223 09 09), waarmee OBG een overeenkomst heeft gesloten, zoals wettelijk voorgeschreven.
Deze dienst zal optreden als bemiddelaar en werkt volledig onafhankelijk van OBG.

De Klant kan zich naar keuze wenden tot de Franstalige of de Nederlandstalige ombudsman. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard. Niettemin kan de Klant zich mondeling tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie wenden teneinde zo goed mogelijk voorgelicht te worden over zijn belangen.

Klachten zijn enkel ontvankelijk indien de Klant kan aantonen dat hij eerst bij OBG stappen heeft ondernomen.

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie kan weigeren een klacht te behandelen wanneer deze laatste betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar vóór het indienen van de klacht hebben voorgedaan. Het onderzoek van een klacht eindigt wanneer deze aan een rechtbank wordt voorgelegd.

Laatste wijzigingen Algemene voorwaarden: 05/01/2021.

OBG Mobile

Wettelijke vermeldingen

OBG mobile is een abonnement van onbepaalde duur dat op elk moment kan worden opgezegd. Het is mogelijk om maandelijks van abonnement te veranderen. De in je abonnement inbegrepen minuten, sms’en en data gelden, net als de buitenbundeltarieven (0,10 EUR per minuut, 0,05 EUR per verzonden sms en 0,05 EUR per MB) op elk moment van de dag, naar alle vaste en mobiele nationale netwerken, alsook voor communicaties binnen de Europese Unie naar vaste en mobiele nummers (naar België en de Europese Unie), uitgezonderd voor speciale nummers (090x, 070, spelletjes, …). De vermelde tarieven zijn inclusief btw. De oproepen die in het abonnement zijn begrepen, worden per seconde, vanaf de eerste minuut gedebiteerd. De oproepen buiten abonnement worden gefactureerd per seconde, vanaf de eerste minuut. Het gebruik van mobiel internet wordt gefactureerd per 100 KB in België en in roaming. De niet-verbruikte minuten, sms’en en MB’s worden niet overgedragen naar de volgende maand. 

Voorwaarden voor een normaal gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod mobiele telefonie, sms en/of data.

Om je optimale gebruiksvoorwaarden te garanderen, is het onbeperkt aanbod uitsluitend voorbehouden voor normaal en persoonlijk gebruik. Slechts in geval van fraude (bijvoorbeeld bij commercieel gebruik, als callcenter, simbox of de terbeschikkingstelling aan derden, vb. door middel van ‘hotspotting’), oneerlijk gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met wat we mogen verwachten van een OBG klant (bijvoorbeeld, maar niet exclusief, het gebruik van een gsm als babyfoon, of het gebruik van de simkaart in bewakingscamera’s of gateway producten) zal dit niet kunnen worden gerespecteerd en behoudt OBG zich het recht voor om de levering van de dienst te beperken, je contract op te schorten en/of op te zeggen, en/of andere nuttig of nodig geachte maatregelen te treffen.

Eens je 25 GB surfvolume bereikt hebt, kan je surfsnelheid tot aan je volgende facturatiecyclus worden beperkt tot 512 kbps.

Je gebruik zal bijvoorbeeld worden beschouwd als abnormaal in de volgende gevallen:

 • Je belt geregeld meer dan vijf (5) uur per dag en/of dertig (30) uur per en/of honderd (100) uur per maand;
 • Je belt geregeld meer dan drie (3) uur ononderbroken of door middel van gesprekken die onmiddellijk worden hernomen na het onderbreken ervan;
 • Je stuurt geregeld meer dan 250 sms’en per dag en/of meer dan 10.000 sms’en per maand;
 • Je stuurt significant meer sms’en dan je ontvang;
 • Per maand verbruik je regelmatig 10 (of meer) keer meer mobiele data dan het aantal mobiele data dat alle klanten met een onbeperkt aanbod gemiddeld verbruiken;
 • Je mobiele data verbruik vormt een abnormale belasting voor het netwerk en/of kan de ervaring van de andere klanten negatief beïnvloeden;
 • De simkaart mag niet gebruikt worden voor een verbinding zonder menselijke interventie of tussen een industriële modem en een server (M2M-communicatie);

In al deze gevallen behoudt One Bill Global NV zich het recht voor om de dienstverlening te beperken of op te schorten of om je contract eenzijdig op te zeggen.

Voorwaarden voor een normaal gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod mobiele telefonie, sms en/of data.

Het gebruik van je abonnement en je extra data bundels in roaming binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is voorbehouden voor een normaal verbruik. Wordt niet als normaal verbruik beschouwd een afwijkend of abnormale verbruik zoals bepaald in de specifieke voorwaarden met betrekking tot de OBG Mobile dienst (zie hierboven). Tevens van toepassing op de extra data opties opties.

De volgende landen zijn van toepassing: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief: Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Sint-Bartholomeus en Sint-Maarten), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief: Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief: Gibraltar) en Zweden.

OBG gebruikt het netwerk van Proximus voor het aanbieden van haar diensten.

Het dagelijks beheer van het internet verkeer wordt door Proximus gedaan. Het netwerk wordt opgevolgd en beheerd, net zoals voor Proximus zelf.
Het monitoren en beheren heeft als doel te vermijden dat netwerkaansluitingen overbelast zouden geraken.
Met het oog op het verzekeren van de dienst kan het zijn dat preventief een aantal maatregelen genomen worden, zoals het omleiden van verkeer, het stoppen van aanvallen op het internet.
Daarnaast wordt met de toename van verkeer en klanten, het netwerk verder uitgebouwd.
Het is niet uit te sluiten dat de klant een vertraging kan waarnemen, ondanks de preventieve maatregelen die genomen werden.

Bijvoorbeeld, een video downloaden kan dan wat langer duren. Het is belangrijk te onderstrepen dat er een keten van elementen nodig is om bijvoorbeeld een video op een smartphone te downloaden.

Elk element kan zorgen voor vertraging of een zogenaamde flessenhals vormen. De zogenaamde zwakste schakel in de ketting.

Specifiek voor het mobiele netwerk geldt, dat antennes waarop de mobiele telefoons van de gebruikers zich aanmelden, de antenne is die het dichtste bij is en / of het sterkste signaal geeft. De antenne heeft op zeker ogenblik een maximum aantal klanten dat tegelijk kan bellen en of surfen.

De antenne wordt gedeeld door de gebruikers, en de capaciteit van het netwerk naar de antenne is erop afgestemd om een bepaald maximum aantal klanten tegelijk te laten surfen of bellen onder goede omstandigheden.

In het geval zich erg veel gebruikers aanmelden, en bijvoorbeeld willen surfen, dan zal de antenne verzadigd kunnen geraken. Er kunnen dan niet nog meer gebruikers beginnen surfen tot de anderen wat bandbreedte vrijgeven. Start iemand een (spraak)gesprek op, dan zal dit gesprek voorrang krijgen. Op zich vormt dat geen probleem voor de surfers, aangezien spraaktelefonie weinig bandbreedte inneemt op het netwerk. Anderzijds is het ook weer belangrijk dat een gesprek met goede kwaliteit gevoerd kan worden. Voorbeeld, je belt de nooddiensten, dan moeten ze je wel kunnen begrijpen.

Elke antenne is voorzien van een data verbinding naar het internet met een aangepaste capaciteit. Deze capaciteit wordt in normale omstandigheden in gelijke mate verdeeld tussen de verschillende simultane gebruikers.

Onderscheid in verkeerstypes

Voor de verschillende types verkeer wordt geen onderscheid gemaakt, dat wil zeggen dat we geen voorrang of vertraging introduceren voor bepaalde soorten verkeer.

Bijvoorbeeld: Netflix, WhatsApp, YouTube, Point to Point verkeer (P2P), gewoon surfverkeer, e-mail, enz. worden allemaal doorgelaten zonder filteringen of voorkeuren. Met andere woorden er is geen onderscheid.

Echter de maximale en globale snelheid voor bepaalde applicaties die grote download en upload snelheden vereisen op het mobiele internet van Proximus wordt beperkt tot 40 Mbps. Het gaat om applicaties die in principe worden gebruikt vanuit een vaste internetaansluiting en niet vanuit een mobiele internetaansluiting. Deze applicaties maken gebruik van protocollen die door het hoge dataverbruik tot verzadiging kunnen leiden in het mobiele datanetwerk.

Door de maximale capaciteit voor deze protocollen preventief te beperken, kan de kwaliteit en de ervaring van onze klant voor typische mobiel internet applicaties, alsook de normale werking van het mobiele datanetwerk verzekerd worden. Bij massaal gebruik van dit protocol kan de klant een vertraging ervaren op het internet maar dan enkel voor deze applicaties of protocollen.

Hieronder vind je de door het BIPT gestandaardiseerde productfiches. Deze zijn bedoeld om de verschillende abonnementsformules in de markt eenvoudiger met elkaar te vergelijken.

Cookie policy

Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze website te verbeteren, om je gepersonaliseerde inhoud te tonen, om ons websiteverkeer te analyseren en om te begrijpen waar onze bezoekers vandaan komen. Door onze website te bezoeken, ga je akkoord met het gebruik van cookies en andere volgtechnologieën.

Combineer alledaagse diensten bij One Bill Global en vereenvoudig je leven, bespaar op je uitgaven en controleer je budget.

Contact

One Bill Global HQ
Culliganlaan 2F
1831 Diegem, België
BE0728476730